בגרות בפיזיקה 5 יחידות לימוד
קצת על הקורס
הקורס מכיל את כל החומר במכניקה וחשמל, הדרוש לבחינת הבגרות בפיזיקה 5 יח' לימוד לפי התוכנית החדשה של 2017. הקורס אינו מכיל את הנושא קרינה וחומר שמופיע בשאלון נפרד ואינו מכין לקראת שאלון חקר (מעבדה). לגבי נבחנים במתכונת הישנה ראו הערה בהמשך.


המלצות מהפייסבוק

הודעה לתלמידים

עבור נבחנים במתכונת הישנה.
ראה/י עוד...
 • פרק 1 -
  הקדמה מתמטית לקורס
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 -
  מבוא
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 -
  קינמטיקה - תנועה בקו ישר
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 -
  וקטורים
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 -
  נפילה חופשית וזריקה אנכית
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 -
  קינמטיקה - תנועה במישור
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 -
  תרגילים לחזרה עד חלק זה
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 -
  תנועה יחסית
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 -
  דינמיקה - תנועה בהשפעת כוחות
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 -
  עבודה ואנרגיה
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 -
  תרגילים לחזרה עד עבודה ואנרגיה כולל
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 -
  תנועה מעגלית
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 -
  מתקף ותנע
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 -
  תנועה הרמונית
   
  הצץ בפרק  
  שימו לב: הפרק לא בחומר עבור מי שנבחן במתכונת הישנה (נבחני משנה או אקסטרני)
 • פרק 15 -
  כבידה
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 -
  גלים
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 -
  אופטיקה גיאומטרית -מופיע לנבחנים במתכונת הישנה
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 -
  מבנה החומר
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 -
  קרינה וחומר
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 -
  הכוח החשמלי - חוק קולון
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 -
  השדה החשמלי
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 22 -
  חוק גאוס (ברמה איכותית בלבד מספיק לרמה של הבגרות)
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 23 -
  חוק גאוס (ברמה כמותית ובהרחבה מעבר לרמה הנדרשת בבגרות)
 • פרק 24 -
  מוליכים
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 25 -
  תנועה בשדה חשמלי אחיד
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 26 -
  חומרים דיאלקטריים
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 27 -
  מתח, פוטנציאל ואנרגיה פוטנציאלת חשמלית
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 28 -
  זרם מתח והתנגדות
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 29 -
  אנרגיה והספק במעגל החשמלי
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 30 -
  חיבור נגדים וחוקי קירכהוף
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 31 -
  קבלים
   
  הצץ בפרק  
  שימו לב: הפרק לא בחומר עבור מי שנבחן במתכונת הישנה (נבחני משנה או אקסטרני)
 • פרק 32 -
  השדה המגנטי
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 33 -
  הכוח המגנטי
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 34 -
  חוק פארדיי והשראות מגנטית
   
  הצץ בפרק  
  כא"מ במוט, אנרגיה והספק במעגל עם כא"מ, חוק פארדיי ולנץ, גנרטור ושנאי אידאלי.
 • פרק 35 -
  פתרון בגרויות במכניקה
   
  הצץ בפרק  
 • פרק 36 -
  פתרון בגרויות בחשמל ומגנטיות
   
  הצץ בפרק